Wiki

Introduktion till Cybermine.se

Cybermine.se driver en spelserver av det nylanserade spelet Minecraft! Servern startade tidigt i mars 2011 och städerna har fortsatt växa sedan dess!  På servern så finns det tre delar att besöka och det är först och främst Survival delen, där allt egentligen händer. Sen har vi en MiniGames del och en PVP del som du kan läsa mer om genom att klicka på någon av  de blå länkarna längst upp.

För att du ska få mer inblick i det tekniska som finns att ta del av som medlem så har vi skapat en WIKI så att du lättare ska kunna spela hos oss! Här nedan finner du mycket nyttig information om alla våra plugins och vilka kommandon som finns tillgängliga.

Innehåll:

Kommandon för de olika grupperna
Whitelist  
/help Visar en simpel hjälplista med diverse kommandon.
/helpop Skickar ett meddelande till alla Admins som är inne på servern.
/list Visar vilka personer som är inne på servern.
/motd Visar dagens meddelande.
/rules Visar våra regler.
/spawn Teleporterar dig tillbaka till Spawn.
/money Visar hur mycket guld du har.
/money top Visar vilka som är rikast på servern. (/money top {{nummer}} visar toplistan enligt antalet du angav.)
/money pay Skriv detta för att betala Guld till en annan person
/tpaccept Accepterar en teleportförfrågan
/tpdeny Nekar en teleportförfrågan
/warp {{warp namn}} Teleporterar dig till en förbestämd plats.
/warp list {{nummer}} Visar en lista över tillgängliga warps.
/towny Visar alla tillgängliga kommandon till pluginet TownyAdvance.
/sethome Låter dig placera ut ett hem som du kan teleportera dig till när du vill genom att skriva: /home
/tptoggle Stänger av möjligheten att någon ska kunna teleportera till dig.
/realname {{spelarens namn}} Som LEGEND har spelare chans att byta sitt namn till något annat. Använd detta kommando för att se spelarens riktiga namn.
   
UNIQUE (samma kommandon som whitelist)
/back Teleporterar dig tillbaka dit du dog eller där du senast teleporterats ifrån.
/thru Teleporterar dig igenom ett föremål.
/jump Teleporterar dig dit du siktar.
/tpa {{spelarens namn}} Skickar en förfrågan till en annan person och frågar om du kan teleportera dig till den.
/tpahere {{spelarens namn}} Skickar en förfrågan till en annan person och frågar om denne vill teleportera sig till dig.
/top Teleporterar dig till den högsta topp där du befinner dig.
/unstuck Släpper dig lös ifall du har fastnat.
/sethome {{namn}} Låter dig placera ut extra hem (privata warps) MAX HOMES = 5
/afk

 
Sätter dit texten AFK bredvid ditt namn. Det går in automatiskt om du har varit AFK längre än 10 minuter.

 
LEGEND (samma kommandon som whitelist och UNIQUE och LEGEND)
/fix {{hand|all}} Reparerar alla eller ett föremål.
/nick Byter ditt namn inne på servern. Du får enbart byta namn 1 gång. På grund av missbruk så behöver du fråga en admin om att få byta namn.
/feed Tillfredställer din hunger. 
/sethome Låter dig placera ut extra hem (privata warps) MAX HOMES = 10
/warp create {{namnet}}

Sätter ut en warp dit alla spelare sedan kan teleportera sig till. För en fullständig lista, skriv: /warp help
Max antal warps per person är 5 stycken.
OBS! En warp kostar 100,000 Guld

/wbench , /craft

Gör att du kan öppna upp en arbetsbänk. Liknande effekt som när du högerklickar på en placerad arbetsbänk.

/recipe Låter dig kolla upp ett crafting recept på ett item så att du slipper kolla upp det på internet.
MYTH (samma kommandon som whitelist och UNIQUE)
/heal Fyller på dina hjärtan till max nivå.
/enderchest Öppnar din Enderchest
/fly

Som MYTH kan du flyga, men inte helt obegränsat. Det krävs nämligen Diamond Blocks för att kunna flyga. Du kan flyga 180 sekunder med 1 Diamond Block

/ptime Låter dig byta tiden på servern. Detta är endast visuellt och drabbar enbart dig. Monster påverkas inte. Sätt @ före tiden för att låsa den.
/pweather Låter dig byta vädret på servern. Detta är endast visuellt och drabbar enbart dig.

 

 
Plugins

Spelarrelaterade plugins:

Serverrelaterade plugins:

ChestShop

Ett enkelt men mycket kraftfullt system för att göra fysiska butiker med hjälp av skyltar och kistor.
Eftersom det är så lätt att skapa sin affärer så kommer du inte behöva oroa dig för din ekonomi igen!

Se videon nedan för att få lite hjälp på traven!

 

 

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/chestshop/

Dynmap

En Google Maps-liknande karta för vår server som visas direkt i webbläsaren.

Klicka här för att se kartan

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/dynmap/

iConomy

Sköter vår valuta på servern.
Valutan är för närvarande i Guld som förkortas med bokstaven G inne i spelet.

Pengarna behövs för att kunna köpa blocks och att kunna starta nya städer mm!

 

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/iconomy/

Jail

-

Länk till pluginet:

LWC


- Information är under uppbyggnad.

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/lwc/

McMMO

Pluginet med namnet McMMO, tillåter en RPG-liknande upplevelse. Du kommer nu kunna börja samla erfarenhetspoäng (experience points) där du sedan får unika krafter, levels, partys, PvP och mycket mer!

Partys

Dessa partys är ett bra sätt att komma närmare dina vänner på servern. När man bildar ett party, så ger vi dig tillgång till kommandon som ökar samarbetet på servern.

Fördelar med ett party:

Partymedlemmar kan inte skada varandra i PVP.
Partymedlemmar  kan teleportera till varandra i partyt.
Partymedlemmarna har en egen chatkanal.
Partyt går att låsas av partyledaren.

Tillgängliga kommandon:

/party - Visa information om ditt aktuella party
/party {{spelarens namn}} - Går med i samma party som den angivna spelaren.
/party q - Lämnar ditt aktuella party
/p - Togglar partychatten av/på
/invite {{spelarens namn}} - Bjuder in en spelare till partyt
/accept - Accepterar en inbjudan till ett party
/ptp {{spelarens namn i samma party}} - Teleporterar till den angivna partymedlemmen
/party lock - Låser ditt party
/party password (lösenord) - Anger ett lösenord för ditt party (fungerar bara om partyt är låst)

Fiska

Spelaren har en chans att hitta slumpmässiga poster utöver den fisk de veva in. Chans och kvaliteten på de artiklar ökar allt efter Fishing levlas upp.
Viktigt! För att förhindra fusk så som "spamm-fiske" så har McMMO infört ett typ av spamm-skydd som släpper loss Kraken för spelare som spammar med sitt fiskespö.
OBS! Vi ersätter inte items som går förlorade om Kraken skulle råka döda er när ni är ute och fiskar.

Ta en titt på på båda guiderna nedan för en snabb nybörjarguide.

 

 

 

 

Läs deras WIKI för mer förståelse om pluginet:
http://mcmmo.wikia.com  

Lista över tillgängliga kommandon:
http://mcmmo.wikia.com/wiki/Commands

Lisa över alla olika Skills:
http://mcmmo.wikia.com/wiki/Category:Skills

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/mcmmo/

MobArena

Om du gillar att slåss mot monster för att vinna härliga priser eller bara känna stridens spänning, så kan du och dina vänner nu gå med i lag och kämpa mot horder av onda monster i vår spännande MobArena!

Känner du att du vill göra en arena så är det fritt fram. Men det är viktigt att uppfyller kraven som vi ställer här nedan. 

OBS! Det är viktigt att veta att det inte är någon garanti att vi kommer att göra just din arena brukbar, det är bara ett kanske!

 

1. Arenan måste vara estetiskt och funktionellt byggt så att vi känner oss imponerade och vill färdigställa den.
2. Arenan måste ha en Lobbyn (där du väljer din din klass).
3. Arenan måste ha en åskådarplats där man kan se vad som pågår i arenan.
4. Se till så att det inte finns några platser där spelare kan sitta och gömma sig.
5. Ska det var gratis att spela i arenana, eller ska det kosta pengar? 
6. Valfritt: Lista vilka klasser du vill att spelarna ska kunna använda. 

Kommandon tillgängliga för spelarna är:

/ma join <arena> eller /ma j <arena> - Går med i arenan med det angivna namnet.

/ma leave eller /ma l - Lämnar den aktuella arenan, eller lämnar åskådarplatsen vid arenan.

/ma notready - Visar en lista över alla spelare som inte är redo.

/ma spectate eller /ma spec - teleporterar dig till åskådarplatsen vid arenan.

/ma spectate <arena> eller /ma spec <arena> - Titta hur det går på arenan med det angivna namnet.

/ma arenas - Få en lista över alla arenor. Gröna namn är aktiverade, grå namn är inaktiverade.

/ma players - Få en lista över alla arenaspelare.

/ma players <arena> - Få en lista över arenaspelare i den angivna arenan.

 

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/mobarena/

Multiverse

-

Länk till pluginet:

Jobs

Ett plugin som ger dig en bonus baserat på vad och hur mycket du har hackat av varje material.

Du kan max ha tre(3) jobb samtidigt!

Som spelare har du tillgång till följande kommandon:

/jobs browse - Visar en lista på tillgängliga jobb
/jobs join {{jobbets namn}} - Väljer jobbet.
/jobs leave {{jobbets  namn}} - Lämnar jobbet.
/jobs info {{jobbets  namn }} {{break, place, kill}} -  visar information om det jobbet. 
/jobs stats - visa din jobbnivå och experience som krävs för att gå upp i nivå.

Nedan kan du se en tabell som visar hur mycket experience och guld du får för level 1 i yrket.

 

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/jobs/

Towny Advanced

Tillåter spelare att äga och förvalta mark baserat på våra förbestämda regler.

 • Spelarna kan ansluta städer samt köpa tomter och mark.
 • Spelarna i städerna kan bestämma vem som kan bygga, förstöra, använda "switchar" och använda olika slags objekt på varje tomt som de kontrollerar.
 • Städerna kan gå samman i nationer.
 • Spelarna i städerna kan om de vill sätta specialla skydd mot monster, PvP, brand, explosion och griefing.
 • Området mellan städerna är vildmark, med egen byggbehörigheter.
Att starta en egen stad

Innan du ger dig på projektet att starta en stad så ser vi gärna att du läser eller kollar på guider hur man går till väga för att skapa städer. Vi admins kan inte alltid hjälpa dig då det finns väldigt många valmöjligheter som ni själva måste bestämma er om när det gäller att starta en ny stad.

Kostnaden för att skapa en ny stad finner du genom kommandot:

/towny prices

Allmänna regler för en ny stad:

 • Bestäm en lämplig plats där du vill starta din nya stad.
 • Det ska vara minst 60 chunks (ca 1000 block) till närmsta stads hem-plot för att den skall bli godkänd (Towny säger ifrån om du kommer för nära någon annans stad).
 • Det kostar 300 G varje dag att behålla sin stad (dessa pengar dras från stadskassan.) 
 • VIKTIGT! ** För att fylla på stadskassan skriver du: /town deposit "antalet guld"
 • Kom ihåg att se över stadens ekonomi så att staden inte går i ruiner! 
 • Admins återbetalar INTE städer som gått i konkurs pga tom stadskassa! 

Alla kommandon med förklaringar finner du på forumet:
Klicka här för att komma till forumet

_______________________________________________________________________________

De olika stadsnivåerna ser ut som följande:

Grundpriset för att hålla en stad vid liv är 300 G.

Priset ökar efter vilken stadsnivå staden har med hjälp av en Up-keep multiplicering som går att läsa i tabellen nedan.

 

Exempel:

Titta på stadsnivån "Stad" i tabellen nedan.

Äger du en stad med stadsnivån "Stad" med 14 medlemmar så kommer staden att kosta 300 G * 5.0.
Totala summan blir då1500 G

 

Tips: Ett snabbt sätt att kolla vad din stad kostar att hålla vid liv är:

/town 

 

Stadsnivåerna:

Ruiner

    Up-keep multiplicering: 1.0
    Borgmästarens status: Flykting
    Antal medlemmar: 0

Svartbygge

    Up-keep multiplicering: 1.0
    Borgmästarens status: Kojbyggare 
    Antal medlemmar: 1

Djungelstam

     Up-keep multiplicering: 1.25
     Borgmästarens status: Ledare
     Antal medlemmar: 2

By

     Up-keep multiplicering: 2.5
     Borgmästarens status: Baronen
     Antal medlemmar: 6

Stadsliknande projekt

     Up-keep multiplicering: 3.75
     Borgmästarens status: Politikern
     Antal medlemmar: 10

Stad

     Up-keep multiplicering: 5.0
     Borgmästarens status: Domare
     Antal medlemmar: 14

Storstad

     Up-keep multiplicering: 6.25
     Borgmästarens status: Stadsminister 
     Antal medlemmar: 20

Landsdel

     Up-keep multiplicering: 7.5
     Borgmästarens status: President
     Antal medlemmar: 24

Ett land!

     Up-keep multiplicering: 10.0
     Borgmästarens status: Diktator
     Antal medlemmar: 50

 

 

Nationsnivåerna:

Nationprefix: Landet av 

     Up-keep multiplicering: 1.0
     Kungens status: Ledare 
     Antal medlemmar: 0

Nationprefix: Federation av 

     Up-keep multiplicering: 1.5
     Kungens status: Greve 
     Antal medlemmar: 10

Nationprefix: Herravalde av 

     Up-keep multiplicering: 2.0
     Kungens status: Hertig 
     Antal medlemmar: 20

Nationprefix: Kungariket av 

     Up-keep multiplicering: 2.5
     Kungens status: Kung 
     Antal medlemmar: 30

Nationprefix: Empir

     Up-keep multiplicering: 3.0
     Kungens status: Kejsare 
     Antal medlemmar: 40

Nationprefix: Realm

     Up-keep multiplicering: 3.5
     Kungens status: God 

     Antal medlemmar: 60

_______________________________________________________________________________

 

Här är 4 bra guider på hur pluginet fungerar för dig som Whitelist. Se alla filmerna innan du börjar skapa en egen stad! 

 

DEL 1.

 

DEL 2.

 

DEL 3.

 

DEL 4.

 

 

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/towny-advanced/

Votifier

Votifier hjälper till att hålla reda på alla som röstar på Cybermine!

Du tjänar guld då du röstar på vår server på Minestatus!
Väljer du att rösta så blir du belönad med 300 G! Ju högre upp vi är på listan, desto fler kommer att hitta hit till oss och ju fler vi är, desto roligare blir det att spela!

Du kan rösta på oss en gång per dag. 

Om du vill rösta på oss så klickar du till höger på vår sida. Glöm inte att fylla i det översta fältet IGN (In Game Name), annars delas inget guld ut!

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/votifier/

War

Med War så kan du skapa egna krigszoner (warzones) och arenor där det skapas lag som krigar i antingen Capture The Flag eller Team Deathmatch

Som vanlig medlem så kan du använda kommandona nedan:

 • /warhub
  • Teleporterar dig till en warhub. Warhuben erbjuder portaler för att nå varje krigszon som vi har på servern.
 • /warzones, /zones
  • Listar alla arenor (krigszoner) på servern.
 • /warzone <krigszonens namn>, /zone <krigszonens namn>
  •  Teleporterar dig till den angivna arenan (krigszonen)
 • /teams
  • Listar alla lagen som finns tillgängliga i en krigszon.
 • /join <lagets färg>
  • Används då du befinner dig i en krigszon.
 • /leave
  • Används för att lämna en krigszon.
 • /team <meddelande>
  • Använda lag-chatten.

Titta på filmen nedan och lär dig göra egna warzones.

OBS! Du måste först få tillgång till kommandona från en admin innan du kan färdigställa zonen. 

Lista över zonekommandon:
http://war.tommytony.com/instructions#zone 

Titta på filmen nedan och lär dig de grundläggande kommandona innan du börjar skapa zoner:

 

 

 

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/war/

MyWarp

MyWarp sköter alla warps på servern och lägger dem i en databas.

Du kan teleportera dig till förbestämda platser som andra spelare har satt ut. För att teleportera dig så skriver du:
/warp <namn>

T ex:

/warp charta


Lista över tillgängliga warps hittar du på vår live karta (portalikonerna symboliserar tillgängliga warps):
map.cybermine.se 

Om du vill se tillgängliga warps inne i spelet skriver du:

/warp list
/warp list "listnummer" (Ex: /warp list 3)

 

/warp create {{namnet}}

Sätter ut en warp dit alla spelare sedan kan teleportera sig till. För en fullständig lista, skriv: /warp help
Max antal warps per person är 5 stycken.
OBS! En warp kostar 100,000 Guld

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/mywarp/

WorldEdit

WorldEdit är ett plugin som hjälper oss att hålla rent och fint på servern.

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/worldedit/

WorldGuard

Med hjälp av WorldGuard har vi möjlighet att sätta upp regioner som har specifika regler, såsom skydd mot griefing, bränder, översvämningar mm.


Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/worldguard/

Donera

Cybermine.se är ett helt privatägt samfund, vilket gör att det är dyrt i längden att driva både server och hemsida. Vårt mål med denna donationssida är att alla pengar som kommer in från er medlemmar går till att finansiera vår server och hemsida.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL DONATIONSSIDAN

 

*** VIKTIGT ANGÅENDE DONATIONER!

 1. Är du under 18 år krävs målsmans medgivelse innan en donation kan göras.
 2. Alla donationer går till att finansiera servern och hemsidan.
 3. Att ha donerat innebär inte att du har rätten till att bryta mot våra regler.
 4. Regelbrott som donator innebär avstängning från servern precis som för vanliga medlemmar.
 5. Blir du avstängd från servern eller att du av någon annan anledning inte kan spela hos oss längre, så har vi ingen möjlighet att betala tillbaka din donation!

Frågor angående donationer görs via mail till: donation@cybermine.se

 

Introduktion till Survival

Survival är den äldsta Towny-servern på Cybermine. Den har funnits sedan oktober 2015 och har - trots den nyare och uppdaterade Survival 2 - fortfarande aktiva spelare!

För att du ska få mer inblick i det tekniska som finns att ta del av som medlem så har vi skapat en WIKI så att du lättare ska kunna spela hos oss! Här nedan finner du mycket nyttig information om alla våra plugins och vilka kommandon som finns tillgängliga.

Innehåll:

Kommandon för de olika rankerna

Medlem  
/help Visar en simpel hjälplista med diverse kommandon.
/helpop Skickar ett meddelande till alla Admins som är inne på servern.
/list Visar vilka personer som är inne på servern.
/motd Visar dagens meddelande.
/rules Visar våra regler.
/spawn Teleporterar dig tillbaka till Spawn.
/money Visar hur mycket guld du har.
/money top Visar vilka som är rikast på servern. (/money top {{nummer}} visar toplistan enligt antalet du angav.)
/money pay Skriv detta för att betala Guld till en annan person
/tpaccept Accepterar en teleportförfrågan
/tpdeny Nekar en teleportförfrågan
/warp {{warp namn}} Teleporterar dig till en förbestämd plats.
/warp list {{nummer}} Visar en lista över tillgängliga warps.
/towny Visar alla tillgängliga kommandon till pluginet TownyAdvance.
/sethome Låter dig placera ut ett hem som du kan teleportera dig till när du vill genom att skriva: /home
/tptoggle Stänger av möjligheten att någon ska kunna teleportera till dig.
/realname {{spelarens namn}} Som LEGEND har spelare chans att byta sitt namn till något annat. Använd detta kommando för att se spelarens riktiga namn.
   
UNIQUE (+samma kommandon som Medlem)
/back Teleporterar dig tillbaka dit du dog eller där du senast teleporterats ifrån.
/thru Teleporterar dig igenom ett föremål.
/jump Teleporterar dig dit du siktar.
/tpa {{spelarens namn}} Skickar en förfrågan till en annan person och frågar om du kan teleportera dig till den.
/tpahere {{spelarens namn}} Skickar en förfrågan till en annan person och frågar om denne vill teleportera sig till dig.
/top Teleporterar dig till den högsta topp där du befinner dig.
/unstuck Släpper dig lös ifall du har fastnat.
/sethome {{namn}} Låter dig placera ut extra hem (privata warps) MAX HOMES = 5
/afk

 
Sätter dit texten AFK bredvid ditt namn. Det går in automatiskt om du har varit AFK längre än 10 minuter.

 
LEGEND (+samma kommandon som Medlem och UNIQUE)
/fix {{hand|all}} Reparerar alla eller ett föremål.
/nick Byter ditt namn inne på servern. Du får enbart byta namn 1 gång. På grund av missbruk så behöver du fråga en admin om att få byta namn.
/feed Tillfredställer din hunger. 
/sethome Låter dig placera ut extra hem (privata warps) MAX HOMES = 10
/warp create {{namnet}}

Sätter ut en warp dit alla spelare sedan kan teleportera sig till. För en fullständig lista, skriv: /warp help
Max antal warps per person är 5 stycken.
OBS! En warp kostar 100,000 Guld

/wbench , /craft

Gör att du kan öppna upp en arbetsbänk. Liknande effekt som när du högerklickar på en placerad arbetsbänk.

/recipe Låter dig kolla upp ett crafting recept på ett item så att du slipper kolla upp det på internet.
MYTH (+samma kommandon som Medlem, UNIQUE och LEGEND)
/heal Fyller på dina hjärtan till max nivå.
/enderchest Öppnar din Enderchest
/fly

Som MYTH kan du flyga, men inte helt obegränsat. Det krävs nämligen Diamond Blocks för att kunna flyga. Du kan flyga 180 sekunder med 1 Diamond Block

/ptime Låter dig byta tiden på servern. Detta är endast visuellt och drabbar enbart dig. Monster påverkas inte. Sätt @ före tiden för att låsa den.
/pweather Låter dig byta vädret på servern. Detta är endast visuellt och drabbar enbart dig.

 

 
Plugins
Dynmap

En Google Maps-liknande karta för vår server som visas direkt i webbläsaren.

Klicka här för att se kartan

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/dynmap/

LWC


- Information är under uppbyggnad.

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/lwc/

McMMO

Pluginet med namnet McMMO, tillåter en RPG-liknande upplevelse. Du kommer nu kunna börja samla erfarenhetspoäng (experience points) där du sedan får unika krafter, levels, partys, PvP och mycket mer!

Partys

Dessa partys är ett bra sätt att komma närmare dina vänner på servern. När man bildar ett party, så ger vi dig tillgång till kommandon som ökar samarbetet på servern.

Fördelar med ett party:

Partymedlemmar kan inte skada varandra i PVP.
Partymedlemmar  kan teleportera till varandra i partyt.
Partymedlemmarna har en egen chatkanal.
Partyt går att låsas av partyledaren.

Tillgängliga kommandon:

/party - Visa information om ditt aktuella party
/party {{spelarens namn}} - Går med i samma party som den angivna spelaren.
/party q - Lämnar ditt aktuella party
/p - Togglar partychatten av/på
/invite {{spelarens namn}} - Bjuder in en spelare till partyt
/accept - Accepterar en inbjudan till ett party
/ptp {{spelarens namn i samma party}} - Teleporterar till den angivna partymedlemmen
/party lock - Låser ditt party
/party password (lösenord) - Anger ett lösenord för ditt party (fungerar bara om partyt är låst)

Fiska

Spelaren har en chans att hitta slumpmässiga poster utöver den fisk de veva in. Chans och kvaliteten på de artiklar ökar allt efter Fishing levlas upp.
Viktigt! För att förhindra fusk så som "spamm-fiske" så har McMMO infört ett typ av spamm-skydd som släpper loss Kraken för spelare som spammar med sitt fiskespö.
OBS! Vi ersätter inte items som går förlorade om Kraken skulle råka döda er när ni är ute och fiskar.

Ta en titt på på båda guiderna nedan för en snabb nybörjarguide.

 

 

 

 

Läs deras WIKI för mer förståelse om pluginet:
http://mcmmo.wikia.com  

Lista över tillgängliga kommandon:
http://mcmmo.wikia.com/wiki/Commands

Lisa över alla olika Skills:
http://mcmmo.wikia.com/wiki/Category:Skills

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/mcmmo/

Jobs

Ett plugin som ger dig en bonus baserat på vad och hur mycket du har hackat av varje material.

Du kan max ha tre(3) jobb samtidigt!

Som spelare har du tillgång till följande kommandon:

/jobs browse - Visar en lista på tillgängliga jobb
/jobs join {{jobbets namn}} - Väljer jobbet.
/jobs leave {{jobbets  namn}} - Lämnar jobbet.
/jobs info {{jobbets  namn }} {{break, place, kill}} -  visar information om det jobbet. 
/jobs stats - visa din jobbnivå och experience som krävs för att gå upp i nivå.

Nedan kan du se en tabell som visar hur mycket experience och guld du får för level 1 i yrket.

 

Länk till pluginet: http://dev.bukkit.org/server-mods/jobs/

Towny Advanced

Tillåter spelare att äga och förvalta mark baserat på våra förbestämda regler.

 • Spelarna kan ansluta städer samt köpa tomter och mark.
 • Spelarna i städerna kan bestämma vem som kan bygga, förstöra, använda "switchar" och använda olika slags objekt på varje tomt som de kontrollerar.
 • Städerna kan gå samman i nationer.
 • Spelarna i städerna kan om de vill sätta specialla skydd mot monster, PvP, brand, explosion och griefing.
 • Området mellan städerna är vildmark, med egen byggbehörigheter.
Att starta en egen stad

Innan du ger dig på projektet att starta en stad så ser vi gärna att du läser eller kollar på guider hur man går till väga för att skapa städer. Vi admins kan inte alltid hjälpa dig då det finns väldigt många valmöjligheter som ni själva måste bestämma er om när det gäller att starta en ny stad.

Kostnaden för att skapa en ny stad finner du genom kommandot:

/towny prices

Allmänna regler för en ny stad:

 • Bestäm en lämplig plats där du vill starta din nya stad.
 • Det ska vara minst 60 chunks (ca 1000 block) till närmsta stads hem-plot för att den skall bli godkänd (Towny säger ifrån om du kommer för nära någon annans stad).
 • Det kostar 300 G varje dag att behålla sin stad (dessa pengar dras från stadskassan.) 
 • VIKTIGT! ** För att fylla på stadskassan skriver du: /town deposit "antalet guld"
 • Kom ihåg att se över stadens ekonomi så att staden inte går i ruiner! 
 • Admins återbetalar INTE städer som gått i konkurs pga tom stadskassa! 

Alla kommandon med förklaringar finner du på forumet:
Klicka här för att komma till forumet

_______________________________________________________________________________

De olika stadsnivåerna ser ut som följande:

Grundpriset för att hålla en stad vid liv är 300 G.

Priset ökar efter vilken stadsnivå staden har med hjälp av en Up-keep multiplicering som går att läsa i tabellen nedan.

 

Exempel:

Titta på stadsnivån "Stad" i tabellen nedan.

Äger du en stad med stadsnivån "Stad" med 14 medlemmar så kommer staden att kosta 300 G * 5.0.
Totala summan blir då1500 G

 

Tips: Ett snabbt sätt att kolla vad din stad kostar att hålla vid liv är:

/town 

 

Stadsnivåerna:

Ruiner

    Up-keep multiplicering: 1.0
    Borgmästarens status: Flykting
    Antal medlemmar: 0

Svartbygge

    Up-keep multiplicering: 1.0
    Borgmästarens status: Kojbyggare 
    Antal medlemmar: 1

Djungelstam

     Up-keep multiplicering: 1.25
     Borgmästarens status: Ledare
     Antal medlemmar: 2

By

     Up-keep multiplicering: 2.5
     Borgmästarens status: Baronen
     Antal medlemmar: 6

Stadsliknande projekt

     Up-keep multiplicering: 3.75
     Borgmästarens status: Politikern
     Antal medlemmar: 10

Stad

     Up-keep multiplicering: 5.0
     Borgmästarens status: Domare
     Antal medlemmar: 14

Storstad

     Up-keep multiplicering: 6.25
     Borgmästarens status: Stadsminister 
     Antal medlemmar: 20

Landsdel

     Up-keep multiplicering: 7.5
     Borgmästarens status: President
     Antal medlemmar: 24

Ett land!

     Up-keep multiplicering: 10.0
     Borgmästarens status: Diktator
     Antal medlemmar: 50

 

 

Nationsnivåerna:

Nationprefix: Landet av 

     Up-keep multiplicering: 1.0
     Kungens status: Ledare 
     Antal medlemmar: 0

Nationprefix: Federation av 

     Up-keep multiplicering: 1.5
     Kungens status: Greve 
     Antal medlemmar: 10

Nationprefix: Herravalde av 

     Up-keep multiplicering: 2.0
     Kungens status: Hertig 
     Antal medlemmar: 20

Nationprefix: Kungariket av 

     Up-keep multiplicering: 2.5
     Kungens status: Kung 
     Antal medlemmar: 30

Nationprefix: Empir

     Up-keep multiplicering: 3.0
     Kungens status: Kejsare 
     Antal medlemmar: 40

Nationprefix: Realm

     Up-keep multiplicering: 3.5
     Kungens status: God 

     Antal medlemmar: 60

Introduktion till PVP

För att spela på vår PVP del av servern så skriver du antingen /pvp eller /server pvp. Det går även bra att teleportera sig dit genom portalen i vår hub.

Innehåll

Vad går PVP servern ut på?

En factionserver är en server som inriktar sig på PVP och fighter! Man går ihop ett gäng och skapar sig en såkallad ”faction” (bas) som är ett lag eller ett gäng spelare. Det gäller sedan att slåss mot andra factions och ta över deras landområden, förstöra deras byggnader och baser för att dominera världen och bli den mäktigaste factionen på servern.

Faction servern är tänkt till alla de som älskar PvP medans Survival-servern kommer fortsätta vara den perfekta alternativet för alla som älskar att bygga, spela med andra och bara ha allmänt kul utan behov av griefing och PvP. På den här delen av servern så är det tillåtet att greifa och luras så att folk blir dödade. Det enda man inte får göra egentligen är att använda fusk som exempelvis x-ray.

Antalet medlemmar din faction reglerar antalet landområden som du kan ta över. För varje medlem i en faction ökar antalet landområden som kan tas över med 10 plots.

Risken för griefing är lägre i ett factionsområde än ute i vildmarken, eftersom endast factionsmedlemmarna kan bygga inom factionen. En faction i sin tur kan skapa allianser eller förklara krig mot andra factions. Landområden kan sedan övertas mellan olika factioner om dessa är i krig med varandra.

Nybörjar-Guide

Att gå med i en faction är en av de första sakerna du bör göra som spelare. Använd /f l,list {{page=1}} kommandot för att se en lista över kommandon. När du bestämt dig för vilken faction du vill gå med i talar du med de som äger factionen. De skickar en inbjudan var vid du accepterar genom att skriva /f join <namnet>.

För att ta dig till factionen skriver du /f home. Använd /f home för att se de landområden som är claimade och vilka som tillhör vildmarken.

Om du inte vill gå med i en befintlig faction kan du alltid skapa en egen genom att skriva /f create <name>. Att försöka gömma sin faction är ett bra sätt om man vill undvika spelare som är ute efter sno dina värdesaker. När du hittat platsen du vill skapa din faction skriver du /f claim och därefter /f sethome där du vill att factionens spawn plats skall vara.

Därefter kan du bjuda in spelare till factionen genom /f invite <name>. Om en medlem sedan missköter sig kan du sparka ut spelaren genom /f kick <namne>. Vidare kan du skapa allianser eller förklara krig mot andra factioner.

Utforska, kriga och erövra!

Navigera via Dynmap

För att se vart du befinner dig på vår dynmap (http://map2.cybermine.se) så kan du logga in.

Du måste skapa ett separat konto för dynmap. För att registrera dig gör du följande:

 1. Skriv detta inne i Factionsvärlden: /dynmap webregister
 2. Kopiera koden.
 3. Gå in på dynmapen: http://map2.cybermine.se
 4. Klicka på Login längst ned till höger i rutan. ( eller så klickar du här )
 5. Använd koden för att registera dig.
 6. Logga in
 7. Du kan nu se vart du befinner dig på kartan!

Förtydligande bild

Hur man tjänar Guld

Det är inte riktigt lika enkelt att tjäna guld i Factions om man jämför med Survival, så här tar vi upp de olika sätten att tjäna guld.

Rösta

Du kan tjänar lättast guld genom att varje dag rösta på vår server. Röstlänkarna hittar du här i högerspalten på hemsidan --->

Killer Gold

Genom att döda dina motståndare i dueller eller faktionsslagsmål så kommer du tjänar en slant på detta.

Mängden Guld som du får eller tappar följer en procentsats på 10% med ett max på 100 Guld. Detta innebär att du som max kan förlora 100 Guld om du har över 1,000 Guld på banken. Men du förlorar bara 5 guld om du har 50 Guld på banken osv.

Speltid Online

Varje dag så kan du tjäna 25 Guld / timme (max 200 Guld)

Dagens topp 3 vinner: 25 Guld
Veckans topp 3 vinner: 250 Guld
Månadens toppspelare vinner: 500 Guld + hemligt item

För att titta vem som leder skriver du: /ontime top
Vill du veta vem som leder denna månad skriver du: /ontime top 10 playtime month

XP Sharing

För att aktivera XP Sharing så behöver du först vara medlem i ett party. Om du vill skapa ett eget party så hittar du kommandot här.

När du har skapat ett party så använder du /party expshare equal för att starta jämlik XP delning. Nu kommer du att tjäna XP så fort någon av dina partymedlemmar tjänar XP. Alla andra partymedlemmar som befinner sig in närheten kommer också att tjäna XP!

Medan XP delning är aktiverad så kommer en delningbonus läggas till den XP som delas mellan medlemmarna.

Nära partymedlemmar XP delningsbonus
1 10%
2 15%
3 20%
9 45%
10 50%
11 50%

Item sharing

Party delning av item har två olika lägen som partyledaren kan välja mellan. Random och Equal.

Random

Med alternativet "random"  så kommer alla partymedlemmar som är i närheten ha samma chans att erhålla de items som plockas upp.

Använd /party itemshare random för att aktivera.

Equal

Med alternativet "Equal" så bestäms chansen att erhålla ett item från värdet av det item som droppas och hur många värdefulla items varje spelare har plockat upp. Om Spelare A plockar upp den första diamanten så kommer Spelare B har större chans att få den andra diamanten. Detta resulterar i att alla items delas lika efter dess värde.

Använd /party itemshare equal för att aktivera.

Snål? stäng av XP/Item sharing:
/party expshare none Stänger av XP delning.
/party itemshare none Stänger av Item delning.

 

Kommandon (click for english)

/f - grundkommando för factions
/f l,list {{page=1}} - en lista över alla factioner
/f f,faction {{faction=you}} - visar factionens information
/f p,player {{player=you}} - visar information om en spelare
/f join <faction> {{player=you}} - gå med i en faction
/f leave - lämmna en faction
/f home - teleportera dig till din faction
/f map {{on/off=once}} - karta över närområdet
/f create <name> - skapa en faction
/f name <new name> - ändra factions namn
/f desc <desc> - ändra factionens beskrivning
/f sethome {{faction=you}} - ändra spawnpunkten i factionen
/f open {{yes/no=toggle}} - reglerar om spelare måste få en inbjudan för att kunna gå med i factionen.
/f inv,invite <player> {{yes/no=toggle}} - bjud in en spelare i factionen
/f kick <player> - sparka ut en spelare ur factionen
/f title <player> {{title=}} - ändra tittel på en medlem
/f promote <player> - ge en medlem inom factionen en högre rang
/f demote <player> -  nedgradera en medlem inom factionen
/f officer <player> - gör en medlem till en vice ledare
/f leader <player> {{faction=you}} - ändra factionsledare
/f sc,seechunk - se vilken chunk du befinner dig i
/f claim {{radius=1}} {{faction=you}} - ta över landområdet du står i
/f autoclaim {{faction=you}} - ta över landområden när du går
/f unclaim - överge det landområde du står i
/f unclaimall - överge alla landområden
/f access - ändra åtkomster inom factionen
/f access v,view - visa alla åtkomster inom factionen
/f access p,player <player> {{yes/no=toggle}} - ge en spelare åtkomst inom factionen
/f access f,faction <faction> {{yes/no=toggle}} - ge en hel faction åtkomst inom factionen
/f ally <faction> - ändra relationen till allierad gentemot en annan faction
/f truce <faction> - ändra relationen till fred gentemot en annan faction
/f neutral <faction> - ändra relationen till neutral gentemot en annan faction
/f enemy <faction> - ändra relationen till fiende gentemot en annan faction
/f perm {{faction=you}} {{perm=all}} {{relation=read}} {{yes/no=read}} - ändra rättigheter
/f disband {{faction=you}} - ta bort din faction

Partys

/party Se information om ditt nuvarande party.
/party join <spelarens namn> {{lösenord}} Går med i angivna spelarens party.
/party quit/leave Lämnar aktuellt party.
/pc Togglar partychatten.
/party invite <spelarens namn> Bjuder in angiven spelare till ditt party.
/ptp <party-medlemmens namn> Teleporterar till angiven spelare.
/party <lock;unlock> Låser eller låser upp partyt du är med i.
/party password (lösenord) Sätter ett lösenord för ditt party (fungerar bara om partyt är låst)
/party create <partyts namn> {{lösenord}} Skapar ett party. Lösenordet är valfritt.
/party <kick> {{spelarens namn}} Kickar angiven spelare från partyt.
/party <leader> {{spelarens namn}} Lämnar över ägarskapet av partyt till angiven spelare.
/party disband     Tar bort partyt.

 

IN ENGLISH 

Commands

•     /f the factions base command

•     /f l,list {{page=1}} list all factions

•     /f f,faction {{faction=you}} show faction information

•     /f p,player {{player=you}} show player information

•     /f join <faction> {{player=you}} join faction

•     /f leave leave your faction

•     /f home teleport to faction home

•     /f map {{on/off=once}} show territory map

•     /f create <name> create new faction

•     /f name <new name> set faction name

•     /f desc <desc> change faction description

•     /f sethome {{faction=you}} set the faction home

•     /f open {{yes/no=toggle}} set if invitation is required to join

•     /f inv,invite <player> {{yes/no=toggle}} set if player is invited

•     /f kick <player> kick player from faction

•     /f title <player> {{title=}} set player title

•     /f promote <player> promote lesser members in your faction

•     /f demote <player> demote lesser members in your faction

•     /f officer <player> make player officer

•     /f leader <player> {{faction=you}} set leader for faction

•     /f money manage faction money

•     /f money b,balance {{faction=you}} show faction money

•     /f money d,deposit <amount> {{faction=you}} deposit to faction

•     /f money w,withdraw <amount> {{faction=you}} withdraw from faction

•     /f money ff <amount> <faction> <faction> transfer f –> f

•     /f money fp <amount> <faction> <player> transfer f –> p

•     /f money pf <amount> <player> <faction> transfer p –> f

•     /f sc,seechunk see the chunk you stand in

•     /f claim {{radius=1}} {{faction=you}} claim land where you stand

•     /f autoclaim {{faction=you}} autoclaim when walking

•     /f unclaim unclaim land where you stand

•     /f unclaimall unclaim all land

•     /f access manage access

•     /f access v,view view access

•     /f access p,player <player> {{yes/no=toggle}} grant player access

•     /f access f,faction <faction> {{yes/no=toggle}} grant faction access

•     /f ally <faction> set relation wish to another faction

•     /f truce <faction> set relation wish to another faction

•     /f neutral <faction> set relation wish to another faction

•     /f enemy <faction> set relation wish to another faction

•     /f perm {{faction=you}} {{perm=all}} {{relation=read}} {{yes/no=read}} change perms

•     /f disband {{faction=you}} disband faction

Introduktion till Creative

För att spela på vår Creative del av servern så skriver du antingen /creative eller /server creative. Det går även bra att teleportera sig dit genom portalen i vår hub.

När du vill komma tillbaka till vår Survival server (huvudservern) så skriver du antingen /Cyber eller /server Cyber eller går genom portalen som leder dig tillbaka till vår Hub.

Vad går Creative servern ut på?

Bygg! Låt fantasin flöda, här finns nästan inga begränsningar. Till skillnad från de övriga spelstilarna på servern så behöver du inte köpa eller leta upp blocken du vill bygga med. Du behöver bara öppna ditt inventory så finns allt du kan tänka dig redan där.

Kommandon

Vi använder ett plotsystem som kallas PlotMe. Detta är för att du skall kunna skydda dina byggnader mot förstörelse.

/plotme claim Claimar ploten du står på så att du kan bygga på den.
/plotme auto Claimar den närmaste ledia ploten.
/plotme home{{:#}} Teleporterar dig till din plot.
Exempel: 
/plotme home Tar dig till din första plot
/plotme home:2 Tar dig till den andra plot
/plotme list Visa en lista över dina plots.
/plotme info Visar information om ploten du står i. (Plot ID, ägare, biome, utgående datum när ploten försvinner, medlemmar).
/plotme comment <text> Lämna en kommentar på den ploten du står på.
/plotme comments Visar kommentarerna på ploten du står på.
/plotme biome Visar aktuell biome.
/plotme biome <biome> Byter plotens biome.
/plotme biomelist Visar en lista över väljbara biomes
/plotme clear Tar bort allt på ploten till läget då den först claimades. 
/plotme add <player> Ge tillåtelse för en annan spelare att bygga på din plot.
/plotme remove <player> Tar bort tillåtelsen för en annan spelare att bygga på din plot.
/plotme protect Skyddar din plot så att den inte kan bli resettad eller borttagen.
/plotme dispose Disponerar ploten du står på.
/plotme done Markerar ploten du står på till "Done".
/plotme deny <player> Tar bort tillåtelsen från en spelare att besöka din plot.
/plotme undeny <player> Tillåter spelaren att besöka din plot.

Övriga kommandon

Smått och gott

/ptime Ändrar din personliga tid på servern.
/pweather Ändrar ditt personliga väder
/speed <1-10> Ändrar din gå eller flyghastighet.
/walkspeed <1-10> Ändrar din gå hastighet.
/flyspeed <1-10> Ändrar din flyg hastighet.
/spawn Teleporterar dig till spawn.

 

WorldEdit

WorldEdit är ett väldigt kraftigt verktyg som ofta används av administratörer när vi hjälper er att bygga upp något som blivit förstört eller t ex när en spawn skall byggas. Vi väljer nu att lägga in WorlEdit till Creative servern. Du som spelare kan nu bland annat:

 • Bygga snabbt, byta ut eller ta bort tusentals block i sekunden.
 • Använda penselverktygen för att skapa berg, sjöar, stora träd mm.
 • Generera sfärer, cylindrar, kuber, skogar och snörika områden.
 • Kopiera områden, klistra in dem och rotera markerade objekt.

Eftersom WorldEdit är ett sånt brett plugin så kommer vi inte skriva en guide om hur pluginet fungerar i detalj. Vi hänvisar istället till Google där du själv kan söka efter guider.

Här är ett klipp som täcker de grundläggande funktionerna i WorlEdit:

 

 

Kommandon:

OBS! Alla kommandon är inte tillgängliga hos oss.
http://wiki.sk89q.com/wiki/WorldEdit/Reference

Introduktion till Skyblock

För att spela på vår Skyblock del av servern så skriver du antingen /Skyblock eller /server skyblock. Det går även bra att teleportera sig dit genom portalen i vår /hub.

När du vill komma tillbaka till vår Survival server (huvudservern) så skriver du antingen /surival2 eller /server survival2 eller använd  /Hub.

 

SkyBlock

Kommandon för SkyBlock
   
/Island  Startar din egna ö.
/Island restart Tar bort din ö och skapar en ny. 
/Island sethome Sätter ditt hem på ön.
/Island level Visar vilken level din ö är.
/Island level {{player}} Visar en annan spelares level.
/Island party Visar information om din grupp.
/Island invite {{player}}  Bjuder in en spelare att bo på din ö.
/Island leave Lämnar en annan spelares ö.
/Island kick {{player}} Tar bort en spelare från din ö.
/Island {{accept/reject}} Tackar ja eller nej till en annan spelares inbjudning. 
/Island makeleader {{player}} Gör en annan spelare till ledare över din ö.
/Island warp {{player}} Warpar dig till en annan spelares ö.
/Island setwarp  Sätter warp-platsen på ön.
/Island togglewarp På/av funktion för warpen till din ö
/is  Fungerar som alias för /island till alla kommandon.
   

 

Uppdrag!

Med din ö kommer en del uppdrag du kan göra för att tjäna pengar och olika föremål.
för att se uppdragen använder man sig av /challenge eller /c
för att se info om ett specifikt uppdrag använder du /challenge {{namn}} eller /c {{namn}}.
För att lämna in ett uppdrag använder du dig av /challenge complete {{namn}} eller /c c {{namn}} 

Uppdragen kommer i olika svårighetsgrader, Easy, Medium, Hard, Master.
För att låsa upp Meduim måste du klara av 8 Easy uppdrag.
För att låsa upp Hard måste du klara av 6 Medium uppdrag.
För att låsa upp Master måste du klara av 5 Hard uppdrag.