Regler

Regler

Senast uppdaterat: 2015-11-06
 

Sunt förnuft är vår främst drivande faktor i uppbyggnaden av dessa regler.

 

 1. Familjevänlig server
  Om du är osäker på om något är mot reglerna, kontakta en Admin. När en Admin säger åt dig att göra något, eller inte göra något, så argumenterar du inte mot dem. Tala inte om för oss admins vad vi ska göra eller hur vi ska straffa människor. Om du inte håller med någon av dessa regler eller vad vi Admins säger så vänligen ta det på forumet. 
  Vi driver en familjevänlig server. Vi ber dig därför att hålla fult språk till ett minimum, och vi vill inte se några erotiska rollspel eller länkar i chatten.
   
 2. Beteenden
  Inget oansvarigt, störande, respektlöst och kränkande beteende på servern. Detta omfattar saker som lurendrejeri, öknamn, rasism, griefing i vissa fall eller på annat sätt allmänt kränkande beteenden.
   
 3. PVP

  PVP råder endast i utsatta PVP-arenor utspridda på servern. I PVP gäller inte många regler, men för allas trivsel så behöver vi ändå sätta vissa grundläggande regler som gäller i ALLA arenor på serven.

  3.1
  En stadsägare eller en assistant som har kontroll över marken i arenan får inte hastigt byta från PVP till icke PVP för att endast skydda sig själv eller andra från att bli dödade i arenan. Det är inte heller tillåtet att gå med i en stad som assistant och sedan tömma staden på Guld för att sedan lämna staden strax efter. Detta klassas som lurendrejeri.

  3.2
  Det är tillåtet att ta andras grejor i arenan endast om det har skett under dessa villkor:

  3.2.1
  Spelaren har givit upp striden och låtit dödskistan gå ut på tiden (10 minuter)

  3.2.2
  Spelaren har använt sig av mcMMO skillen "Unarmed" och på så vis lyckas plocka ett vapen ur motpartens hand.

  3.2.3
  Spelaren har INTE byggt in motpartens dödskista i block som gör att det är omöjligt att komma åt kistan under dessa 10 minuter. 


  3.3 Det är förbjudet med så kallat "logging" vilket innebär att man loggar ut från Minecraft clienten precis innan man dör för att på så räddas ur situationen.

  3.4 Man får inte använda sig av kompassen eller använda sig av /j kommandot för att teleportera sig inne i arenan.

  3.5 Man får inte använda sig utav flygkunskaper inne i arenan.

  Med undantag om du av misstag teleporterar dig in i en pågående arenastrid så får du teleportera dig ut. Detta måste dock ske omedelbart utan att skada någon inne i arenan. Skulle du dö eller skada någon så räknas du som deltagare i arenan. 

  Efter en ut teleportering behöver du hålla dig på avstånd från arenan i minst 5 minuter så att man vet att du ej är delaktig i striden.

  3.6 Står det PVP på marken (ploten) du går in på gäller alla ovanstående regler. Exempelvis så gäller PVP även på en läktare om det står angivet PVP på marken (ploten).

   
 4. Visa hänsyn till närliggande städer
  Du får inte bygga för nära en stad, rekommenderat minsta avstånd är 60 chunks (ca 1000 block). Bygger du för nära en stad så kan ditt bygge komma att rivas av en admin/mod utan kompensation. En spelare får aldrig riva någon annans bygge som bryter mot denna regel. Admin/Mod kommer att göra en bedömning när en spelare byggt för nära och utföra en lämplig åtgärd.
   
 5. Förstörelse
  Griefing med avsikt är inte tillåtet. Det är tillåtet att skörda naturliga resurser från vildmarken, men du förväntas göra det med förnuft. En admin har allltid sista ordet om det är griefing eller inte. Att döda djur i vildmarken anses inte som griefing om inte de är instängda i en hage. (Det är aldrig tillåtet att förstöra det någon annan har byggt, ta kontakt med en admin/mod vid oklarheter.)
   
 6. Fusk
  Fusk, Hacks, Exploits och övrig missbrukning av minecrafts mekanik som inte fungerar som det är tänkt är straffbart, vilket ofta resulterar i en permanent ban. 
  Om du ser en spelare använder hacks eller fuskar, säg det INTE i den globala chatten! Kontakta en admin så fort som möjligt, och bifoga gärna något typ av bevis. Att anklaga människor utan bevis kan leda till en temporär eller en permanent ban. Om du lyckas hitta en exploit på servern, måste du anmäla det till en admin.
   
 7. Admins
  Ha tålamod och var vänlig med admins. Admins tillbringar sin fritid för att hjälpa dig och servern, och är ofta mycket upptagna. Respektlöshet och att slösa Admins tid anses som ett brott och kan få dig avstängd, lika så är att argumentera med en admin över reglerna. Om du har problem med reglerna, vänligen ta det på forumet.
   
 8. Reklam
  Att göra reklam för andra servrar, eller länka till andra hemsidor där du kan ha en personlig vinning anses som ett brott. Att länka till någonting alls på internet är inte tillåtet om det inte är en hjälpande länk till vår egen hemsida eller till minecraftwiki.net. I övrigt är det bara admins som får skicka länkar i den globala chatten. 
   
 9. Chat
  Missbruka inte någon av de chattrum som vi har. Detta betyder att inget spam, med färger, eller överdriven caps lock, överdriven blandning av små och stora bokstäver i chatten är förbjudet. Försök att inte använda den globala chatten till samtal som är personliga, dessa är endast tänkt att äga rum i en privat chat eller i stadens chatt. 
  Det är endast det svenska språket som får förekomma i den Globala chatten.
   
 10. Personligt Minecraft-konto
  Du ansvarar för ditt eget Minecraft-konto och ansvarar själv för att inte någon annan använder det. Användaren måste hålla sig informerad om de regler som gäller på servern. Alla brott, som kan spåras till ett indi-viduellt konto, kommer i första hand att belasta ägaren av Minecraft-kontot.
   
 11. Överklagningar

  När en överklagan kommer in ska den tråden bara skrivas i av admins/mods samt den personen som överklagar
  Alla andra som skriver i den kommer få tempbans i forumet.

  Vi pratar bara med spelaren som är bannad. Om du har fått ett svar på dina frågor i din överklagan och vi låser tråden då är ärendet avslutat och en ny tråd ska inte skapas. Var därför noga med vad du skriver i din första överklagan.

 


Alla med röd text i spelet är administratörer eller moderatorer.

Vi finns här för dig för att svara på dina frågor, se till så att alla sköter sig och att straffa de som inte gör det. 

Om det mot förmodan är någon admin/moderator som missbrukar sin makt så prata gärna med någon annan admin om det. Då ska vi vi försöka lösa problemet tillsammans. 

Som admin har vi rättigheten att banna vilken person vi vill som inte hjälper oss att följa våra regler. Det räcker även om vi enbart har en misstanke om att någon bryter mot reglerna, eller en person som medvetet använder sig av kryphål i reglerna. 

Lista över alla administratörer och moderatorer på vår server.