Towny kommandon + Guide.

2 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Bild för CalleAnka
Offline
Moderator
Senast online: 7 månader 3 veckor sedan
Medlem: 2015-11-05 17:19
Towny kommandon + Guide.

Tjena!
Här kommer den svenska versionen på towny commands. Perfekt för dig som nyss skaffat stad eller funderar på att göra. Kommer dela in guiden i 2 olika delar. En nybörjar del och en kommando del.

Guide delen.

För att göra en stad så behöver du 26 000 guld och vara minst 1000 block ifrån en annan stad. När du har 26 000 guld och vill göra en stad skriver du /t new (namn). Din stad kommer nu skapas och din första plot kommer bli ditt homeblock. Ditt homeblock är där du kan ha din spawn. Du kan endast ändra din town spawn inom ditt homeblock "Men" det går att ändra på ditt homeblock med hjälp av kommandot /t set homeblock, kom ihåg att du endast kan sätta ditt homeblock på en plot som redan är claimad. Jag rekomenderar även att du tar bort stads skatten och lägger in lite pengar i stads kassan då det kostar 300 guld per dag att ha en stad! För att göra detta skriver du /t set taxes 0 för att tabort stads skatten och sedan /t deposit (pengar) för att sätta in pengar i stads kassan. Du borde även ändra lite inställningar i staden tillexempel att stänga av mobs i din stad, visar hur du gör allt detta i kommando delen av guiden.

Nu har du din stad och vill sätta igång och bygga! För att claima mer mark i din stad så behöver du town plots, för att se hur många town blocks du har tillgängligt så skriver du /t. Om du har lediga plots så skriver du /t claim som kostar 25guld för att claima mark. När du claimar en plot så kommer den claima efter world chunk. En chunk är 16x16 och du kan se chunks genom att trycka på knappen F3. Frågar du mig så är det värt att läsa på lite om chunks innan man börjar göra tomter för att veta lite hur allt funkar.

Nu börjar staden komma igång men du kanske vill dela staden med någon eller bara kanske litar på någon som du vill ska ha en bättre rank i staden. Din stad kan endast ha 1 mayor, men det finns en rank som precis ligger under mayor. Denna rank heter assistant. En assistant kan göra allt en mayor kan förutom att ändra dina town settings och lägga till/tabort folk i ranker. Efter assistant kommer ranken helper. En helper kan lägga till/tabort folk ur din stad och även bygga vart dom vill. Detta borde täcka det du behöver veta när du startar en stad. Kommandon kommer nedan.

Kommando delen.

"/towny"
/towny - Visar basic kommandona till towny.
/towny ? - Visar mer basic kommandon.
/towny map - Visar din stads map.
/towny prices - Visar stadskostnaderna. OBS Inte vad det kostar att claima osv.
/towny time Visar tid tills nästa stads skatt dras.

"/plot"
/plot - Visar dina plots kommandon.
/plot claim - Gör så du claimar en plot.
/plot unclaim - Gör så du unclaimar en plot.
/plot fs (pris) - Lägger ut en plot till salu.
/plot nfs - Tarbort en plot från salu.
/plot set name - Ger din plot ett namn.
/plot set embassy - En plot som andra utanför staden kan claima

/plot set perm resident on - Gör så dina medborgare kan bygga/förstöra i din plot.
/plot set perm resident off - Gör så dina medborgare inte kan bygga/förstöra i din plot.
/plot set perm ally on - Gör så någon som är vän med din stad kan bygga/förstöra i din plot.
/plot set perm ally off - Gör så någon som är vän med din stad inte kan bygga/förstöra i din plot.
/plot set perm outsider on - Gör så någon som inte är med i din stad kan bygga/förstöra i din plot.
/plot set perm outsider off - Gör så någon som inte är med i din stad inte kan bygga/förstöra i din plot.
/plot set perm destroy on - Gör så alla kan bygga/förstöra i din plot.
/plot set perm destroy off - Gör så ingen kan bygga/förstöra i din plot.
/plot set perm switch on - Gör så alla kan använda presure plates etc i din plot.
/plot set perm switch off - Gör så ingen kan använda presure plates etc i din plot.
/plot set perm itemuse on - Gör så alla tillexempel kan ta upp vatten med en hink i din plot.
/plot set perm itemuse off - Gör så ingen kan tillexempel kan ta upp vatten med en hink i din plot.

/plot toggle fire - Gör så det kan/inte kan brinna i din plot.
/plot toggle mob - Gör så det kan/inte kan spawna mobs i din plot.
/plot toggle explosion - Gör så det kan/inte kan explodera i din plot.
/plot toggle pvp - Sätter på/stänger av pvp i din plot.

"/town" eller "/t"
/town - Visar medlemmar, stadskassa osv i din stad.
/town ? - Visar några town commands.
/town here - Visar vilken stad du står på.
/town leave - Lämnar din stad.
/town list - Visar vilka städer det finns på servern.
/town online - Visar vilka som är online i din stad.
/town new (namn) - Skapar en ny stad.
/town add (namn) - Lägger till någon i din stad.
/town kick (namn) - Tarbort någon från din stad.
/town spawn - Teleporterar dig till din town spawn.
/town spawn (namn) - Teleporterar dig till någon annan stad.
/town claim - Claimar mark åt din stad. Obs 1 plot = 16x16 blocks. Kostar 250guld
/town unclaim - Tarbort ploten du står på från din stad.
/town deposit - Lägger in pengar i din stadskassa. Obs, assistenter kan göra detta.
/town withdraw - Tar bort pengar från din stadskassa och ges till den som tar ut pengarna. Obs, assistenter kan göra detta.
/town buy bonus (antal) - Köper extra plots till din stad. Bonus plots kostar 2500 guld styck.
/town delete (namn) - Tar bort din stad.
/town outpost (nummer) - Teleporterar dig till en av din stads outposts.
/town ranklist - Visar vilka ranker alla i din stad har.
/town rank add/remove (namn) assistant - Lägger till/tarbort någon från/till ranken assistant.
/town rank add/remove (namn) helper - Lägger till/tarbort någon från/till ranken helper.

/town set board (medelande) - Ett medelande som kommer upp när din medborgare loggar in.
/town set mayor (namn) - Ger ranken Mayor till någon annan.
/town set homeblock - Sätter din stads homeblock.
/town set spawn - Sätter din town spawn. Obs, måste vara i din homeblock.
/town set name (namn) - Byter namn på din stad. Kostar 50 000 guld.
/town claim outpost - Sätter ut en outpost. Kostar 2000 guld
/town set perm resident on - Gör så dina medborgare kan bygga/förstöra i din stad.
/town set perm resident off - Gör så dina medborgare inte kan bygga/förstöra i din stad.
/town set perm ally on - Gör så någon som är vän med din stad kan bygga/förstöra i din stad.
/town set perm ally off - Gör så någon som är vän med din stad inte kan bygga/förstöra i din stad.
/town set perm outsider on - Gör så någon som inte är med i din stad kan bygga/förstöra i din stad.
/town set perm outsider off - Gör så någon som inte är med i din stad inte kan bygga/förstöra i din stad.
/town set perm destroy on - Gör så alla kan bygga/förstöra i din stad.
/town set perm destroy off - Gör så ingen kan bygga/förstöra i din stad.
/town set perm switch on - Gör så alla kan använda presure plates etc i din stad.
/town set perm switch off - Gör så ingen kan använda presure plates etc i din stad.
/town set perm itemuse on - Gör så alla tillexempel kan ta upp vatten med en hink i din stad.
/town set perm itemuse off - Gör så ingen kan tillexempel kan ta upp vatten med en hink i din stad.

/town set taxes (pengar) - Sätter skatt på din stad.
/town set plottax (pengar) - Sätter skatt på dina plots.
/town set plotprice (pengar) - Sätter det neutrala kostnaden för plots i din stad.
/town set embassyprice (pengar) Sätter det neutrala kostnaden för en embassy plot.
/town set embassytax (pengar) Sätter skatt på dina embassy plots.

/town toggle fire - Gör så det kan/inte kan brinna i din stad.
/town toggle mob - Gör så det kan/inte kan spawna mobs i din stad.
/town toggle explosion - Gör så det kan/inte kan explodera i din stad.
/town toggle pvp - Sätter på/stänger av pvp i din stad.

/ch town - Gör så du skriver i din town chat. Endast folk i din stad kan se vad du skriver.

OBS. Detta är inte "ALLA" kommandon finns en liten del kvar men dom använder man nästan aldrig så valde att inte ta med dom. Hoppas detta hjälpte! 
/calle

 

Bilder: 
Bild för Orgiz
Offline
Ägare
Senast online: 3 veckor 4 timmar sedan
Medlem: 2011-12-09 04:53

En väldigt komplett och informativ guide hur Towny fungerar. Toppen!

Nålar tråden.

Är du ny på Cybermine? Klicka här för att läsa nybörjarguiden
Undrar du över något? Läs först på vår Wiki.