Viktig ändring för Legender!

Viktig ändring för Legender!

Viktig ändring för Legender!

Efter mycket om och men så blir vi tvingade till att ta bort en funktion från alla Legender. Detta beror på att funktionen har missbrukats av många spelare med statusen Legend. Tyvärr drabbar detta även alla som sköter sig snyggt också,  då det inte är tekniskt möjligt att plocka bort kommandot från enskilda spelare med det system vi använder idag.

Detta innebär att '/tp [spelarens namn]'  kommandot inte längre är brukbart för våra Legender.
Använd istället '/tpa [spelarens namn]' för att skicka en förfrågan till vald person.

(vill du inte få massor av förfrågningar så kan du stänga av möjligheten till att någon frågar dig via: '/tptoggle')

Regeln om hur man fick använda teleporteringskommandot löd som följande:

Teleportering

Gäller endast spelare med statusen LEGEND
Om du har statusen LEGEND så har du möjligheten att teleportera dig till en annan spelare utan att skicka en förfrågan först via kommandot /tp [spelarens namn]

Men det är inte tillåtet att teleportera dig till vem du vill utan att ha frågat personen först ändå. Detta kommando är tänkt som ett smidigt transportsätt mellan dina kompisar eller stadsmedlemmar där du redan vet att en teleportering är okej att utan att behöva fråga personen i fråga om lov först.

Respekteras inte detta så finns det risk att du blir avstängd från servern.

Vi passar även på att tipsa om mcMMO's partysystem, där det är fullt möjligt för alla spelare att ansluta sig till sina vänners partyn och på så vis kunna teleportera till varandra utan förfrågning.

Läs mer om hur partysystemet fungerar på vår WIKI.

Vi ber er alla Legender ha överseende med den här ändringen, då vi anser den vara nödvändig för att behålla en god stämning på servern.

Med vänlig hälsning
Cybermine - Din Svenska Minecraftserver