Dynmap är under tillfälligt underhåll

Dynmap är under tillfälligt underhåll

Vi underhåller för närvarande Dynmapen (online kartan) till vår Survival server pga platsbrist på hårddisken.

Vi har länge varit medvetna om detta utrymmesbekymmer som sakta men säkert har vuxigt sig fram till den gräns att hårddisken tillslut blivit full.

Går vi tillbaka till den tid då vi startade servern så hade vi aldrig kunnat gissa att vår Survival karta skulle bli så fantastiskt stor som den är idag och vi har nu vidtagit åtgärder för att flytta hela kartan till en ny hårddisk med betydligt större gränser. 

Traditionellt sett är detta inget bekymmer, att flytta filer till en annan hårddisk. Men när det gäller Dynmap och dess uppbyggnad så är detta ett omfattande projekt i sig. Dynmap består av flertalet små tiles (plattor) som du kan se som små fyrkantiga bilder när dynmapen laddar din geografiska position på kartan. Nu är antalet tiles så otroligt högt att överföringshastigheten påverkas väldigt negativt vid en flytt som vi nu genomför. 

Kartan storlek är för tillfället 700 GB och består av ca 300 MILJONER tiles. Detta är något helt extremt för att vara ett datorspel som Minecraft.

Uppskattningsvis kommer detta ta allt från 7 dagar till 20  dagar innan överförningen är helt klar. Vi har tyvärr ingen bättre uppskattning på hur lång tid detta kommer att ta, då filöverförningen varierar stort från fil till fil.

Under denna tid kommer du kunna se hur kartan sakta men säkert uppdateras på nytt. Vi hoppas att detta inte medför alltför stora bekymmer för dig som spelar hos oss!